09 مرداد 1400 ساعت 07:25
قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترتبه علت صرفه جویی در مصرف کاغذ فایل کتاب مسابقات کتبی بصورت pdf در اختیار شما قرار می گیرد .فایل را انتخاب ودر مورد ثبت نام به دفتر فرهنگ(خانم حسینی) مراجعه نمایید.
Template Design:Dima Group