09 مرداد 1400 ساعت 06:01
به چه کسي مشمول مي گويند ؟
هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين سالي که وارد سن ۱۹ سالگي(اتمام ۱۸ سال) مي شود مشمول خدمت وظيفه عمومي محسوب مي گردد.
مثال : متولد سال ۱۳۷۷در سال ۱۳۹۵ وارد سن مشموليت مي گردد.
معافيت تحصيلي
دانشجوياني که در زمان تحصيل به سن مشموليت مي رسند با توجه به سقف زماني تعيين شده از طرف سازمان وظيفه عمومي مي توانند به تحصيلات خود ادامه داده و در اين مدت از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود .
فرجه فراغت از تحصيل ، انصراف و ….
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ۱سال و پس از انصراف  يا اخراج از تحصيل ۶ ماه فرصت دلرند تا مدارک لازم را جهت رسيدگي به وضعيت خدمتي خود را ارسال نمايند و در غير اين صورت وارد غيبت مي گردند .
تذکر – در مورد دانشجوياني که بدون اطلاع دانشگاه ترک تحصيل مي کنند زمان لغو معافيت تحصيلي از آخرين نيمسالي که دانشجو تحصيل کرده است محاسبه مي گردد .
مسئوليت مستقيم پيگيري لغو معافيت تحصيلي به عهده خود دانشجو مي باشد.
مجازات و تبعات غيبت مشمولان :
۱-اضافه خدمت
۲- محروميت هاي اجتماعي ( اخذ گواهينامه ، ادامه تحصيل ، استخدام در نيروهاي مسلح ، اخذ تسهيلات از بانکها ، انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي )
مرخصي تحصيلي :
دانشجويان در هنگام اخذ مرخصي به سنوات مجاز تحصيل توجه داشته باشند.
از نظر وظيفه عمومي مرخصي تحصيلي به هر شکل (بااحتساب و بدون احتساب )بعد از صدور معافيت تحصيلي دانشجو و اشتغال به تحصيل وي جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محاسبه مي گردد .
خروج از کشور :
خروج از کشور دانشجويان مشمول صرفا جهت زيارت ، مسابقات ورزشي ( با تاييد فدراسيون مربوطه)، سفرهاي علمي ( با ارايه مدارک و مستندات کافي که مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه باشد)، شرکت در نمايشگاه يا مسابقات اختراعات براي دانشجويان کارداني و حداکثر به مدت يک ماه ميسر است
Template Design:Dima Group