09 مرداد 1400 ساعت 05:49
۱ کپی يک برگ از تصوير اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات از تمام صفحات(یک سری کامل)

۲- کپی کارت ملی یک برگ به صورت پشت و رو

۳- اصل و کپی از آخرین مدرک تحصیلی پایه(دیپلم نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید) دو برگ

۴- تأییدیه تحصیلی:

– جهت صدور تأییدیه بایستی با در دست­داشتن یک برگ کپی از آخرین مدرک تحصیلی پایه (نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید) به اداره پست مرکزی یا دفاتر پست بانک مراجعه نموده و اداره پست پس از اقدام، آن را به آدرس دانشگاه ارسال خواهد کرد.

۵- اصل کارت دانشجویی و کارت کتابخانه

۶- ۲قطعه عکس ۴*۳ تمام­رخ(جدید) که حتماً با خودکار پشت ­نویسی­ شده باشد(نوشتن نام،نام خوانوادگي،رشته و سال ورود در پشت عکس)

۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و يک برگ کپی از آن به صورت پشت و رو

۸- فیش بانکی بابت هزینه ارزشیابی مدرک تحصیلی که به تناسب مقطع تحصیلی و سال فراغت از تحصیل( مقطع کاردانی) ۵۵۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا بانک ملی (۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴) بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واریز گردد.

۹—واریز مبلغ ۲۰۰۰ تومان به شماره حساب ۰۱۰۵۰۱۳۰۷۶۰۰۵ بنام آموزشکده سما تنکابن
Template Design:Dima Group