09 مرداد 1400 ساعت 06:47
دیدار با خانواده محترم شهدا با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست معاونت سما و هیئت همراه مورخ ۹۷/۹/۷


حضور دانشجویان سما آقایان محمد زاده و نقی پور به اتفاق آقای دکتر شاهدی معاون محترم فرهنگی واحد تنکابن در کربلای معلی

به چه کسي مشمول مي گويند ؟
هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين سالي که وارد سن ۱۹ سالگي(اتمام ۱۸ سال) مي شود مشمول خدمت وظيفه عمومي محسوب مي گردد.
مثال : متولد سال ۱۳۷۷در سال ۱۳۹۵ وارد سن مشموليت مي گردد.
معافيت تحصيلي
دانشجوياني که در زمان تحصيل به سن مشموليت مي رسند با توجه به سقف زماني تعيين شده از طرف سازمان وظيفه عمومي مي توانند به تحصيلات خود ادامه داده و در اين مدت از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود .
فرجه فراغت از تحصيل ، انصراف و ….
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ۱سال و پس از انصراف  يا اخراج از تحصيل ۶ ماه فرصت دلرند تا مدارک لازم را جهت رسيدگي به وضعيت خدمتي خود را ارسال نمايند و در غير اين صورت وارد غيبت مي گردند .
تذکر – در مورد دانشجوياني که بدون اطلاع دانشگاه ترک تحصيل مي کنند زمان لغو معافيت تحصيلي از آخرين نيمسالي که دانشجو تحصيل کرده است محاسبه مي گردد .
مسئوليت مستقيم پيگيري لغو معافيت تحصيلي به عهده خود دانشجو مي باشد.
مجازات و تبعات غيبت مشمولان :
۱-اضافه خدمت
۲- محروميت هاي اجتماعي ( اخذ گواهينامه ، ادامه تحصيل ، استخدام در نيروهاي مسلح ، اخذ تسهيلات از بانکها ، انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي )
مرخصي تحصيلي :
دانشجويان در هنگام اخذ مرخصي به سنوات مجاز تحصيل توجه داشته باشند.
از نظر وظيفه عمومي مرخصي تحصيلي به هر شکل (بااحتساب و بدون احتساب )بعد از صدور معافيت تحصيلي دانشجو و اشتغال به تحصيل وي جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محاسبه مي گردد .
خروج از کشور :
خروج از کشور دانشجويان مشمول صرفا جهت زيارت ، مسابقات ورزشي ( با تاييد فدراسيون مربوطه)، سفرهاي علمي ( با ارايه مدارک و مستندات کافي که مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه باشد)، شرکت در نمايشگاه يا مسابقات اختراعات براي دانشجويان کارداني و حداکثر به مدت يک ماه ميسر است
۱ کپی يک برگ از تصوير اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات از تمام صفحات(یک سری کامل)

۲- کپی کارت ملی یک برگ به صورت پشت و رو

۳- اصل و کپی از آخرین مدرک تحصیلی پایه(دیپلم نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید) دو برگ

۴- تأییدیه تحصیلی:

– جهت صدور تأییدیه بایستی با در دست­داشتن یک برگ کپی از آخرین مدرک تحصیلی پایه (نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید) به اداره پست مرکزی یا دفاتر پست بانک مراجعه نموده و اداره پست پس از اقدام، آن را به آدرس دانشگاه ارسال خواهد کرد.

۵- اصل کارت دانشجویی و کارت کتابخانه

۶- ۲قطعه عکس ۴*۳ تمام­رخ(جدید) که حتماً با خودکار پشت ­نویسی­ شده باشد(نوشتن نام،نام خوانوادگي،رشته و سال ورود در پشت عکس)

۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و يک برگ کپی از آن به صورت پشت و رو

۸- فیش بانکی بابت هزینه ارزشیابی مدرک تحصیلی که به تناسب مقطع تحصیلی و سال فراغت از تحصیل( مقطع کاردانی) ۵۵۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا بانک ملی (۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴) بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واریز گردد.

۹—واریز مبلغ ۲۰۰۰ تومان به شماره حساب ۰۱۰۵۰۱۳۰۷۶۰۰۵ بنام آموزشکده سما تنکابن
با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي، آموزشي و پژوهشي کشور، کميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشکيل مي شوند. اين کميته ها، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي که اين آيين نامه تعيين مي کند، به عهده مي گيرند.
تنبيهات
۱. احضار و اخطار شفاهي
۲. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
۳. توبيخ كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
۴. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو
۵. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
۶. حذف درس مربوط به تخلف
۷. دادن نمره ۲۵/۰ در درس يا امتحان مربوط به تقلب
۸. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يک ماه تا طول مدت باقيمانده از تحصيل
۹. دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
۱۰. ممنوعيت انتخاب بيش از ۱۴ واحددر ترم آينده( با در نظر گرفتن مفاد آيين نامه آموزشي  براي مقاطع مختلف)
۱۱.   منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۲.   منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
۱۳.   منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۴.   منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
۱۵.   تغيير محل تحصيل دانشجو در واحدهاي منطقه
۱۶.   تغيير محل تحصيل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغيير رشته تحصيلي)
۱۷.   منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
۱۸.   منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
۱۹.   منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
۲۰.   منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات
۲۱.   تقليل مقطع تحصيلي در صورت داشتن شرايط لازم
۲۲.   اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي براي واحدهاي ديگر
۲۳.   اخراج و محروميت از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي از ۱ تا ۵ سال
۲۴.   اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از۱تا ۵ سال
تخلفات
الف- جرايم عمومي و قضايي
ب- تخلفات آموزشي و اداري
ج – تخلفات سياسي وامنيتي
د – تخلفات اخلاقي
در هر کدام از اين تخلفات مطابق با آئين نامه انضباطي با دانشجويان خاطي برخورد مي شود.
مواردي از تخلفات آموزشي
۱- تقلب در امتحان: استفاده غير مجاز از کتاب و جزوه و… در جلسه امتحان در جهت پاسخگويي به سوالات يا هر عملي که منجر به تغيير نمره دانشجو از منبعي غير از دانسته هاي خود دانشجو شود تقلب محسوب شده و نمره ۲۵/۰ براي درس مربوطه درج خواهد شد  .
۲- چنانچه تقلب دانشجويي براي اعضاي کميته انضباطي محرز شد طبق بندفوق  با وي رفتار خواهد شد و در هر شرايطي جاي هيچ گونه مساعدتي از قبيل حذف يا تغيير نمره وجود نخواهد داشت .
۳- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،امحا ي ورقه و پاره کردن آن و فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان  از مصاديق ديگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵/۰در درس مربوطه ، تنبيهات ديگري نيز براي دانشجوي متخلف  طبق مفاد آيين نامه به اجرا در خواهد آمد .
۴-فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان:
متخلف  علاوه بر درج نمره ۲۵/۰ با توجه به سابقه انضباطي واخلاقي از يک ترم تا دوترم از ادامه تحصيل محروم(تعليق) مي شود.

با اميد به اينکه کليه دانشجويان با رعايت موازين اخلاقي واحترام به حقوق خود وديگران در جهت حفظ سلامت معنوي اين آموزشکده ما را ياري رسانند
Template Design:Dima Group