04 اسفند 1398 ساعت 08:10
« خلاصه ای از نکات مهم آیین نامه آموزشی »

۱- مدت زمان مجاز تحصیل: مدت زمان مجاز تحصیل دانشجو در دوره کاردانی پیوسته ۲٫۵ سال می باشد.

۲- رعایت پیش نیاز:رعایت پیش نیاز و هم نیاز در کلیه دروسی که دارای پیش نیازو هم نیاز می باشند الزامی بوده و عدم رعایت آن موجب حذف این درس حتی در زمان فارغ التحصیل شدن دانشجو خواهد شد.

۳- نمره قبولی : نمره قبولی در کلیه دروس نمره ۱۰ می باشد به استثناء درس قرآن که نمره۱۲ می باشد.

۴- حداقل معدل کل:به دانشجویانی که بعد از اتمام دروس معدل کل آنها کمتر از ۱۲ باشد هیچ گونه مدرکی تعلق نمی گیرد. (معدل کل ، میانگین معدل کلیه ترمهای دانشجو می باشد.)

۵- معدل ترم: معدل ترم به میانگین نمرات دانشجو در یک ترم اطلاق می گردد و در یک نیمسال نبایداز  نمره۱۲کمترگردد.(دانشجویانی که معدل ترم آنها کمتر از ۱۲ باشد مشروط به حساب می آیند)

۶- سقف واحد:

*دانشجوی عادی( دانشجوی با معدل حداقل۱۲): حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۰ واحد در یک ترم.

*دانشجوی مشروط ( دانشجوی با معدل کمتر از ۱۲): حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۴ واحد در یک ترم.(به استثناء دانشجوی ترم آخر)

*دانشجوی ممتاز: ( دانشجوی با معدل حداقل۱۷ ):حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۴ واحد در یک ترم.

۷- دانشجویانی که دو ترم متوالی یا غیر متوالی مشروط شوند در معرض اخراج قرار می گیرند.

۸- درس وصایا و قرآن : درس وصایا و قرآن جزء سقف مجاز واحد های یک ترم به حساب نمی آیند ( کلیه دانشجویان می توانند این دو درس را خارج از سقف مجاز تعیین شده انتخاب نمایند ) ولی گذراندن این دروس اجباری بوده و نمره آن در معدل ترم و معدل کل دانشجو محاسبه خواهد شد.

۹-دانشجوی ترم آخر: به دانشجویی گویند که فقط حداکثر ۲۴ واحد ( نه بیشتر ) برای فارغ التحصیل شدن داشته باشد مشروط براینکه هر ۲۴ واحدباقیمانده را با هم اخذ نماید. (رعایت پیش نیاز برای دانشجوی ترم آخر الزامی نیست.)

۱۰- زمان اخذ درس کارآموزی و پروژه ترم آخر و پس از تأیید آموزش و مدیرگروه می باشد.

۱۱- غیبت موجه و غیر موجهدر سه شانزدهم هر درس تا سه درس، موجب حذف آن درس یا دروس خواهدشد.

«مسئولیت رعایت کلیه موارد فوق به عهده دانشجو می باشد.»
رشته های موجود در آموزشکده سما واحد تنکابن به شرح زیر می باشد

 1. حسابداری
 2. الکتروتکنیک-برق صنعتی
 3. امور اداری
 4. تربیت بدنی
 5. ساختمان-کارهای عمومی ساختمان
 6. صنایع فلزی
 7. فیلم سازی-کمک کارگردانی
 8. گرافیک
 9. مربی بهداشت مدارس
 10. مکانیک خودرو
 11. نقشه کشی معماری
 12. کامپیوتر-نرم افزار
Template Design:Dima Group