09 مرداد 1400 ساعت 07:09
رشته های موجود در آموزشکده سما واحد تنکابن به شرح زیر می باشد

 1. حسابداری
 2. الکتروتکنیک-برق صنعتی
 3. امور اداری
 4. تربیت بدنی
 5. ساختمان-کارهای عمومی ساختمان
 6. صنایع فلزی
 7. فیلم سازی-کمک کارگردانی
 8. گرافیک
 9. مربی بهداشت مدارس
 10. مکانیک خودرو
 11. نقشه کشی معماری
 12. کامپیوتر-نرم افزار
Template Design:Dima Group